5.

PSİKOLOJİK TESTLER

     Projektif ve objektif testler gelişim, kişilik, zeka, dikkat ve algı, duygusal-sosyal özellikler gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapmayı sağlayan ve psikiyatrik tanının konulmasına destek olan kişilik testleri, zeka testleri, projektif testler ve nöropsikolojik testlerdir.

     uygulanan testlerde çocukların verdiği cevaplar ve yaptıkları çalışmalarda kesin doğru ya da kesin yanlış yoktur. her çocuğun verdiği cevap o cocuğun kendi içerisinde değerlendirilmesini sağlar. 

    Testi uygulayan uzman bu çalışmalar sonucunda, çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir resim oluşturur. Bu resimde, çocuk açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.

 • Gessel Gelişim Figürleri

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Frostig Gelişimsel Zeka Testi

 • Cattel 2A Zeka Testi

 • Porteus Labirentleri Zeka Testi

 • Ankara Gelişim Envanteri

 • Peabody Resim Kelime Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Frankfurter KonsantrasyonTesti

 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Beier Cümle Tamamlama Testi