OKULDA BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ


Başarısızlık kavramı


Okulda başarısızlık kavramı ise çocuğun öğrenememesi ya da kendi yaşındaki diğer çocuklara göre daha zor öğrenmesi, davranış bozuklukları, iletişim bozuklukları gerekçesiyle okul gruplarına dahil olamaması anlamına gelmektedir. Okulda başarısızlığın nedenlerini üç ayrı başlık altında inceleyebiliriz.


Okuldan Kaynaklanabilecek Nedenler

× Sınıf ve okul ortamı çocukları rahatsız edebilecek durumdaysa

Öğrenciye Bağlı Nedenler

× Kaygının çok düşük ya da yüksek olması: Çocuğun ders çalışma ve sınav konusunda kaygısı çok düşük veya çok yüksekse başarısızlık görülebilir.

× Yanlış çalışma alışkanlıkları: Öğrenci doğru bir biçimde ders çalışamıyorsa, çok çalışıyor ancak çalışması verimli olmuyorsa, öğrenerek çalışmak yerine ezberleme yöntemiyle çalışıyorsa, yeterli tekrar yapamıyorsa, zamanı etkili kullanmak gibi konularda sorun yaşıyorsa istenen başarıya ulaşamayabilir.

× Öğrencinin ruhsal durumu: Öğrenci yaşadığı olumsuz bir durumu (ailede hastalanma, ölüm, kaza, afetler, anne ve babanın ayrılması vb.) geçirmişse veya ev ortamında ya da okulda huzursuzluk yaşıyorsa psikolojisi derinden etkilenir bu durumda kendini derslerine veremez, konsantre olamaz ve başarısız olabilir.

× Fiziksel yetersizlikler: Öğrencinin, görme, işitme, konuşma ve benzeri sorunları olabilir veya kas gelişiminde problem olup kalem tutamıyor olabilir, yazı yazamıyor veya başka bir sağlık probleminden dolayı derslere konsantre olamıyorsa çocukta başarısızlık görülebilir.

× Aşırı hareketlilik: Bazı çocuklar, yapıları gereği aşırı hareketli olurlar. Çeşitli nedenleri olan bu durumda çocuklar kıpır kıpırdırlar, yerinde duramaz bu da derse yoğunlaşmasını zorlaştırabilir.

× Ergenlik dönemi özellikleri: Ergenliğe geçişle birlikte meydana gelen gelişme ve değişmelerde ilgi alanlarında olan farklılaşmalar, öğrencinin yaşadığı duygusal gerginlikler onun başarısı üzerinde etki yapabilir. Ayrıca öğrenci özgürleşme isteğine bağlı olarak kendini okuldan ve derslerden soyutlayabilir.

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör